นั่งทำงาน หรือประชุมกลุ่มย่อยในบรรยากาศ สบายๆ แบบส่วนตัว ที่ CROWN CAFE

>> FREE CO WORKING SPACE ในพื้นที่ส่วนกลาง

>> FREE WIFI

>> FREE ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ทำงาน

>> ห้องประชุมส่วนตัวพื้นที่ 36 ตารางเมตร รองรับได้สูงสุด 20-25 คน เหมาะสำหรับผู้ต้องการห้องประชุมกลุ่มเล็ก

      จัดกิจกรรม หรือ Workshop